X
تبلیغات
sajad.s
sajad.s
sajad
s

مشهد

Iran

به آدمای باحالاوبامعرفت

یکم درس خوندم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟???????????
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟????????????
؟?یاس و حامدفرد


رک گو/احساساتی/عصبانی/متنفرازدروغ /اینقدربدم میاد از آدمایی ک ازمن بدشون میاد»d
»تمام کدهای آهنگ پیشوازودانلود